News

WELCOME TO YOUR PLACE ESCAPE FROM ALL WORRIES SIT, RELAX, SIP AND SURF

Kaffe Boran

Kaffe-Boran_r

กาแฟเย็นสูตรโบราณทำจากเมล็ดกาแฟที่มีการคั่วและปรุงรสเฉพาะ
และเน้นวิธีการชงแบบโบราณ จึงทำให้เครื่องดื่มแก้วนี้กลมกล่อม
และได้ความหอมของกาแฟ